Nieuws

BREEAM-NL Gebied 2018 tijdens Paris Proof Congres gelanceerd

De langverwachte opvolger van BREEAM-NL Gebied 2012 is beschikbaar: BREEAM-NL Gebied 2018. Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Het nieuwe keurmerk is op 27 september door DGBC gelanceerd tijdens de Dutch Green Building Week. Ferdinand van den Oever, CEO Port of Moerdijk kreeg het eerste certificaat uitgereikt door Annemarie van Doorn, directeur van DGBC.

BREEAM-NL Gebied 2018 is de opvolger van de versie uit 2012. Die versie legde de nadruk op zogenoemde ‘green field’ ontwikkelingen. In Nederland betreft het overgrote deel van de gebiedsontwikkelingen echter (stedelijke) herontwikkelingen. Het nieuwe schema BREEAM-NL Gebied 2018 maakt het nu ook mogelijk om binnen herontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken.

Klimaatbestendigheid

De nieuwe versie was hoognodig om op de eisen van deze tijd te toetsen. Annemarie van Doorn, directeur van DGBC, is blij met de nieuwe versie en ziet meteen de praktische toepasbaarheid: “Het sluit aan bij actuele thema’s zoals het duurzaam omgaan met grondstoffen (circulariteit) en gezondheid. Ook is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect van de gebiedsbeoordeling. In BREEAM-NL Gebied 2018 is namelijk aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Daarnaast draagt de nieuwe versie bij aan het centrale doel: het verduurzamen van de gebouwde omgeving zodat we voldoen aan de klimaatdoelstellingen.”

Havenbedrijf Moerdijk

Het nieuwe keurmerk is tijdens het DGBC Congres tijdens de Dutch Green Building Week op 27 september gepresenteerd. Het keurmerk werd in een speciale sessie toegelicht. Ook is er al een praktijkcase van havenbedrijf Moerdijk die is gepresenteerd. Havenbedrijf Moerdijk draaide mee in een pilot van de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL). Het gaat hierbij om een bestaand gebied van 2635 hectare. Dit is verreweg het grootste gebied dat ooit langs de meetlat van BREEAM-NL is gelegd en onderscheidt zich op verschillende vlakken. Er is een beheersorganisatie voor milieu en duurzaamheid, waardoor het Havenbedrijf zich niet op uitbreiding focust, maar op inbreiding: braakliggende grond wordt benut. Ook is er veel geïnvesteerd in zonnepanelen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van duurzame energiestromen, zo wordt restwarmte aan kassen geleverd. Maar het gaat niet alleen om energieverbruik, het Havenbedrijf heeft ook aandacht voor waterkwaliteit. Zo zijn er maatregelen genomen om bijvoorbeeld bluswater niet in het oppervlaktewater te laten belanden. Door dat pakket maatregelen is juist het Havenbedrijf de eerste ontvanger van het BREEAM-NL Gebied 2018 certificaat. 

Klik hier voor meer informatie en de Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Gerelateerd nieuws

BREEAM AWARDS 2024

9 april 2024
Na een korte afwezigheid zijn de Internationale BREEAM Awards terug van weggeweest. Op 10 juli 2024 vindt de uitreiking voor toonaangevende...

Nationaal BREEAM Congres 2024 ging Back to the Future

8 april 2024
Van een futuristische supervastgoedvrouw tot ‘super ouderwetse’ en lokale oplossingen, het kwam allemaal voorbij tijdens het Nationaal...

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

12 maart 2024
BREEAM-NL gaat ‘back to the future’. Tijdens het Nationaal BREEAM Congres op 28 maart in het Beatrix Theater én in een gloednieuwe...