Tricity scoort maximaal op groene footprint

20 juni 2019

“Tricity aan de Hullenbergweg in Amsterdam Zuidoost scoort maximaal op de BREEAM-factor Landgebruik en Ecologie”, vertelt Jan Roersen van W4Y. Hij was namens opdrachtgever Vastint Netherlands B.V. als BREEAM-expert betrokken bij het certificeringsproces van dit project. Zeer bijzonder, want we zien niet vaak dat meer dan 70 procent van de footprint van een gebouw groen is.”

Inheems groen

De hoge score op landgebruik en ecologie komt omdat er zeer veel inheems groen is aangebracht op het dak van de parkeergarage, die de ruimte tussen de drie gebouwen opvult. “Dit verhoogde dek was al een buitentuin, maar die was vooral verhard. In plaats van 80 procent bestrating is er nu denk ik nog maar circa 40 procent bedekt met verharding”, weet development manager Marcel Dorsman, werkzaam bij gebouweigenaar Vastint Netherlands B.V. Deze kocht de panden in 2016 aan, stelde een revitaliteitsplan op en begeleidde in 2018 de renovatie en certificering.

Buffering water

De grote hoeveelheid groen beperkt het afstromen van regenwater naar de omgeving. Reden waarom Tricity inmiddels ook in de registers staat als een van de grotere Rainproof daken. Roersen: “Het rioolstelsel wordt ook minder belast doordat regenwater ter plaatse wordt gebufferd. Bovendien is het pand aangesloten op een gescheiden rioolstelsel.” Bij het vergroenen van het dak is tevens gezorgd voor ecologische voorzieningen, om lokale diersoorten te ondersteunen. Denk aan broedkasten voor diverse soorten vogels als kauwen, spreeuwen en mezen.

LED-verlichting

Ook op de factoren Afval (gescheiden afvalstromen), Transport (gemakkelijk bereikbaar met OV, elektrische laadpalen en meer) en Energie scoort dit project opmerkelijk. “Als je het vergelijkt met nieuwbouw, zijn de gebouwen qua energieprestatie van een B naar een A++ label gebracht”, weet Roersen. De grootste ‘klapper’ wordt daarbij volgens de expert gevormd door het aanbrengen van LED-verlichting. Bovendien heeft de gebouweigenaar vanaf het begin gezocht naar modulaire wijzen van energie opwekken met lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling. Dorsman: “een aanzienlijk deel van de koeling én verwarming gebeurt inmiddels met behulp van luchtgekoelde warmtepompen.”