Nieuw duurzaam onderkomen Goede Doelen Loterijen onthuld

20 september 2018

DGBC-directeur Annemarie van Doorn en programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie Martin Mooij waren vandaag aanwezig bij een speciaal ingelast persmoment, waarbij het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen werd onthuld. Een langdurig leegstaand pand is omgetoverd tot een van de meest duurzaam gerenoveerde panden van Nederland, voor een renovatie op basis van de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 beoordelingsrichtlijn.

Beethovenstraat 200

De Goede Doelen Loterijen nemen in oktober hun intrek in het nieuwe onderkomen aan de Beethovenstraat 200 in Amsterdam. Voor het pand van de Goede Doelen Loterijen is in het ontwerp veel aandacht gegeven aan het klimaat, de luchtkwaliteit, prettige daglichttoetreding en een aangename akoestiek. Maatregelen die hiertoe bijdragen zijn onder andere het atrium, klimaatplafonds, een transparant dak met daaronder de bladeren, het geoptimaliseerd gevelontwerp met zijn te openen ramen, de akoestische eigenschappen van de materialen.

BREEAM-NL Outstanding

Het gebouw is gerenoveerd volgens de laatste beoordelingsmethode van BREEAM-NL 2014. Alle eco-, milieu- en energiemaatregelen die genomen zijn, hebben geresulteerd in een BREEAM Outstanding certificering voor het ontwerp van het pand. Het betekent dat niet alleen het pand duurzaam is, maar ook het hele bouwproces en de bedrijfsvoering. Zo is er gekeken naar de reistijd van de werknemers, de luchtkwaliteit in het pand, wc's doortrekken met regenwater, (her)gebruik van duurzame materialen maar ook het betrekken van medewerkers bij het bouwproces. 

BREEAM Awards

In maart 2018 kreeg het pand tijdens de internationale BREEAM Awards al de bijzondere vermelding ‘highly commended', met name voor de wijze waarop medewerkers en omwonenden vanaf het begin betrokken zijn bij het ontwerp en de invulling en verbouwing van het pand. Daarnaast is ook de BREEAM Excellent certificering voor het eerder ingezette sloop-traject behaald.