GRESB en Dutch Green Building Council sluiten samenwerkingsverband

24 november 2017

GRESB en Dutch Green Building Council hebben deze week een samenwerkingsverband gesloten. Met de samenwerking willen beide partijen de verduurzaming van vastgoedportefeuilles versnellen. 

Dutch Green Building Council is de onafhankelijke netwerkorganisatie voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en beheerder van het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. GRESB is de internationale organisatie die complete vastgoedportfolio’s beoordeelt op duurzaamheid. De activiteiten van GRESB en Dutch Green Building Council liggen in elkaars verlengde. Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council en Sander Paul van Tongeren, managing director van GRESB: “We kunnen elkaar versterken in het nastreven van onze doelstellingen.”

Aansluiting bij BRE

Op verschillende gebieden slaan Dutch Green Building Council en GRESB de handen ineen. Zo wordt gezamenlijk de aansluiting gezocht met het internationale BREEAM en de BRE. Concreet heeft dat het volgende resultaat. Het afgelopen jaar is voor het eerst een internationale BREEAM/GRESB Award uitgereikt aan bedrijven die investeren in het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Ook ontwikkelt Dutch Green Building Council een aanpak om complete vastgoedportfolio’s te certificeren met BREEAM-NL. Dit sluit aan op de portfolio-gedachte van GRESB.

Aandacht voor Well

Daarnaast zien Dutch Green Building Council en GRESB beide het belang van gezondheid in gebouwen. Zo heeft GRESB een wellbeing module in haar Real Estate Assessment opgenomen. Dutch Green Building Council op haar beurt kijkt hoe de WELL Building Standard en BREEAM op elkaar aansluiten.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Dutch Green Building Council heeft vorig jaar het initiatief genomen om een Deltaplan Duurzame Renovatie op te stellen, samen met haar achterban. Doel van dit plan is om de bestaande gebouwde omgeving versneld te verduurzamen. Dutch Green Building Council werkt samen met GRESB om een goed beeld te krijgen van de actuele staat van het Nederlands vastgoed. Daarnaast heeft GRESB goede tools in handen om vastgoed te benchmarken.

Uitwisselen van data

Verder wordt onderzocht op welke manier data over gebouwen eenvoudiger kan worden uitgewisseld tussen beide partijen, rekening houdend met alle privacy-regels.