Energy Academy Europe: Outstanding met uniek low-tech energieconcept

17 juli 2019

Samen met de Hanzehogeschool Groningen en de New Energy Coalition nam de Rijksuniversiteit Groningen enige jaren geleden het initiatief voor de Energy Academy Europe (EAE). Met zeer veel succes, want dit bijzondere project behaalde in 2018 een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Bespoke certificering, met score Outstanding (meer dan 85% van de gestelde BREEAM-doelen is behaald). Bovendien won de EAE al in 2017 de internationale BREEAM Awards (categorie ‘Mixed Use & Other’). 

Low-tech benadering

Uitgangspunt voor de EAE is dat het een plek moet zijn waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staat. “Een plaats die innovatie en energie uitstraalt en tegelijkertijd natuurlijk aanvoelt.” De volledige gebouwgebonden energievraag en meer dan de helft van de gebruikergebonden vraag van EAE wordt gedekt door de 4.000 m2 PV-panelen. Bij het ontwerp en de bouw van de academy is gekozen voor een zogeheten low-tech benadering van het energievraagstuk. De buitenschil wordt maximaal ingezet voor het oogsten van energie. “Het gebouw maakt optimaal gebruik van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht.

Flink besparen

“Met een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw gebruiken we de aarde voor koeling of juist opwarming van de lucht. De ventilatie wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak, waardoor de retourlucht weg kan.” Verder gebruikt het gebouw regenwater als spoelwater en zonlicht via de al eerdergenoemde PV-panelen. Door de innovatieve omgang met duurzame energiebronnen verwacht de RUG op lange termijn eveneens flink te besparen op exploitatielasten. 

Foto: Ronald Zijlstra