Column Edwin van Noort: Met BREEAM naar 2050

28 mei 2019

De lente begon wel erg vroeg dit jaar. Het was nog maar (17) februari toen mijn zoontje zijn eerste stapjes zette in de tuin in zijn T-shirtje met het zonnetje op zijn rug. Na de zomer van 2018, de warmste zomer gemeten sinds 1706, was het met deze vroege lentedag direct voelbaar dat het klimaat in rap tempo veranderd.

Mede vanwege deze verontrustende klimaatverandering werken we met DGBC hard aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De komende jaren richten we ons daarbij op vier belangrijke thema’s: Paris Proof, Gezondheid, Circulariteit en Klimaatadaptatie. Deze vier thema’s gecombineerd aanpakken in aanloop naar 2050 is een bijzonder ingewikkelde opgave.

Benut die hoosbui 

De energietransitie dwingt ons enerzijds onze kantoren en huizen beter te isoleren. Maar natuurlijk willen we ook in gezonde panden wonen en werken. Een hermetisch afgesloten box maakt tenslotte niemand gelukkig. Voor een circulaire toekomst moeten de grondstoffen waar een pand uit is opgebouwd ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Het veranderende klimaat vraagt ook om een andere manier van bouwen. Een manier waarbij we een hoosbui of langdurige warmte op een ander moment optimaal benutten.

Handvatten 

BREEAM is natuurlijk geen heilige graal die deze complexe problemen in een handomdraai oplost. Handvatten biedt het beoordelingssysteem wel. De holistische, integrale aanpak zorgt voor een nulmeting om structureel te verduurzamen. Over de businesscase van BREEAM bestaat al lang geen twijfel meer. Door de koppeling met GRESB, gunstigere renteprijzen bij hypotheken en een hogere bezettingsgraad zijn slechts enkele voorbeelden die de toegevoegde waarde van certificering bewijzen. Het is een systeem dat bijdraagt aan het maken van concrete stappen op die vier thema’s.

En stappen zullen we gezamenlijk moeten zetten om onze omgeving leefbaar te houden. Niet alleen voor jou en mij, maar ook om te voorkomen dat onze kleinkinderen hun eerste stapjes in een dor, woestijnachtig landschap op Nederlandse bodem maken.

Edwin van Noort, manager ontwikkeling

Deze column is afkomstig uit de jubileumeditie van het BREEAM-NL Magazine 2019