BREEAM-NL In-Use voor Portfolio’s

BREEAM-NL In-Use is het duurzaamheidskeurmerk om bestaande gebouwen te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Het is nu ook mogelijk om complete portfolio’s te certificeren met BREEAM-NL In-Use. Deze aanpak stelt je in staat snellere en grotere stappen te zetten richting een duurzame vastgoedportefeuille. 

Met BREEAM-NL In-Use voor portfolio’s

 • Heb je snel inzicht in de duurzaamheidsprestatie van alle gebouwen van een portfolio
 • certificeer je een compleet portfolio op één moment
 • speel je in op toekomstige wet- en regelgeving van overheid en financiers
 • bespaar je kosten ten opzichte van een reguliere BREEAM-NL In-Use certificering
 • kan je asset managers en gebouwbeheerders sturen op duurzaamheidprestaties
 • is het mogelijk internationale portfolio’s te certificeren door de aansluiting met BREEAM International

Basis en Jaarlijks

De certificering met BREEAM-NL In-Use voor porfolio’s kent twee varianten: Basis en Jaarlijks.

 • Basis
  Met de methodiek Basis kunnen gebouwen uit jouw portfolio op hetzelfde moment op effectieve wijze het certificeringstraject doorlopen. Elk asset in het portfolio krijgt een certificaat met een maximale geldigheidstermijn van drie jaar.

      Download hier de rekenhulp voor de certificeringskosten bij de portfolio-aanpak Basis.

 • Jaarlijks
  Gecertificeerde panden uit jouw portefeuille worden ieder jaar opnieuw gecertificeerd volgens de methodiek Jaarlijks. Je maakt jaarlijks per gebouw inzichtelijk wat er is gewijzigd. Daarna wordt jouw portfolio steekproefsgewijs gecontroleerd. Met deze methodiek kan je het verduurzamingsproces van jouw portfolio, op basis van vaste jaarlijkse meetmomenten, bewaken en aansturen.

Wil je meer weten over BREEAM-NL In-Use voor portfolio’s?

Neem dan contact op met:

Thomas Metz
M: t.metz@dgbc.nl

T:  088 55 80 100

 

Peter Gabriëls

M: p.gabriels@dgbc.nl

T: 088 55 80 100