BREEAM helpt universiteit bij continu verbeteren duurzaamheidsprestatie

16 mei 2019

“BREEAM biedt een prachtige leidraad om langs te werken”, zegt Fiona van ’t Hullenaar, Directeur Vastgoed en Campus bij Universiteit Utrecht, en ze vervolgt: “Waarbij ik wil benadrukken dat we het certificeringstraject vooral zien als middel. Wij als universiteit ontwikkelen voortdurend en een methodiek als BREEAM-NL helpt ons continu de duurzaamheidsprestatie van onze vastgoedportefeuille te verbeteren.”

Gehele portfolio

Van ’t Hullenaar is eindverantwoordelijk voor het vastgoed van de universiteit. Dus ook voor de 22 gebouwen op het Utrecht Science Park (circa 265.000 m2 BVO) die eind 2019 gecertificeerd moeten zijn volgens BREEAM-NL In-Use. “Daarmee zijn we de eerste universiteit in Nederland die een groot deel van de bestaande portefeuille officieel in één keer laat beoordelen op basis van deze methodiek.” Het uiteindelijke doel is het continue verbeteren van de duurzaamheid van zowel het gebouw, als het beheer en gebruik van het vastgoed. “Een duurzaam gebouw neerzetten is één, de winst zit in het blijvend verduurzamen van onze bestaande gebouwen.”

Vitaliteitsdriehoek

Duurzaamheid vormt al jaren een speerpunt voor Universiteit Utrecht. “Binnen ons Programma Toekomstbestendige Gebouwen (2018) ligt de nadruk op de thema’s gezond, circulair en energieopwekkend. We willen zorgen voor excellente omstandigheden bij alles wat samenhangt met de zogeheten vitaliteitsdriehoek: voeding, bewegen en mentaal.” Dagelijks ontvangt de campus circa 6.000 medewerkers en 60.000 studenten en “die verdienen de allerbeste condities bij het zeer belangrijke werk dat zij verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen kanker of onderzoek naar klimaatverandering en energietransitie.” Kijkend naar gezondheid wijst de directeur vastgoed ook naar de verbinding tussen binnen en buiten. “Die is zo ontzettend belangrijk voor ons welbevinden. Denk bijvoorbeeld aan natuur inclusief bouwen en voldoende zicht op groen.”

Synergie creëren

Bij de beoordeling van utiliteitsgebouwen zijn binnen BREEAM nu nog te beperkt credits te behalen voor toegankelijkheid, circulariteit of gezondheid. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking (In-Use, HEA 10, Asset). De universiteit richt zich qua gezondheid aanvullend op de WELL-systematiek, en is dan ook verheugd met de intentie van de DGBC en IWBI om meer synergie tussen de twee systemen te creëren.