Support

BREEAM-NL Update 09-07-2019

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

De afgelopen jaren heeft DGBC zich toegelegd op het herzien van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. De conceptversie van de nieuwe beoordelingsrichtlijn is gereed. Graag betrekken wij je als expert, assessor en gebruiker bij deze update en willen je daarom vragen om feedback te leveren op de conceptteksten.
​​​​​​​
De basis van de huidige versie van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is gelegd in 2014. Om actueel te blijven wil DGBC een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn publiceren. Enerzijds om de huidige richtlijn uit 2014 te actualiseren, maar ook om deze meer in lijn te brengen met BREEAM International New Construction 2016. De huidige beoordelingsrichtlijn zal worden opgesplitst in twee verschillende schema’s:

  • BREEAM-NL Nieuwbouw
  • BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting

Deze zomer gaat de conceptversie van BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 in openbare consultatie en zodra de beoordelingsrichtlijn definitief is, zal begin volgend jaar gestart worden met de ontwikkeling van BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting. Beide schema’s zullen inhoudelijk veel op elkaar lijken.

Consultatieronde

Voor 1 september 2019 ontvangen wij graag jouw adviezen, aanvullingen of verbeteringen op de herziene creditteksten. De huidige opzet van de credits, de onderwerpen (scope), de criteria en de daaraan gekoppelde punten staan vast. Opmerkingen en voorstellen voor verbeteringen ontvangen wij graag per e-mail met behulp van het speciale feedbackformulier


Meer uitleg en de bijbehorende conceptteksten lees je op onze website.