Projecten

Project
EXCELLENT 73,38%

Wisselspoor (deelgebied 1)

Synchroon is voornemens om, samen met haar partners, de voormalige Centrale Werkplaats Utrecht van de NS te transformeren naar een duurzaam woon-werkgebied. Op 2 april 2015 is door de gemeenteraad de motie aangenomen om de duurzaamheidsprestatie voor het gebied vast te stellen conform de BREEAM methodologie, waarbij het de ambitie is om minimaal de score excellent te behalen voor zowel de ontwerp- als de realisatiefase. In dat kader wil Synchroon inzicht krijgen in de wijze waarop deze ambitie gerealiseerd kan worden en welke inspanningen benodigd zijn om voor certificering in aanmerking te komen.