Projecten

Asset
PASS 36,76%
Beheer
PASS 39,99%
Gebruik

Willem C. Schimmelgebouw

De Universiteit Utrecht (UU) stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken en in haar bedrijfsvoering. De universiteit wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie via haar onderwijs en onderzoek, maar wil ook een inspirerend voorbeeld zijn in haar bedrijfsvoering. We streven naar een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 en dat heeft geleid tot specifieke ambities voor het bestaande vastgoed. Dit houdt concreet in dat de UU zich inzet om functionele, gezonde, circulaire en energie-opwekkende gebouwen te realiseren.

Het USP is een dynamisch gebied waar dagelijks meer dan 70.000 mensen naar toe reizen om te leren, werken, onderzoeken, ontwikkelen en zorg te verlenen. Een gebied met een unieke concentratie van kennisinstellingen en bedrijven waar ontmoeten, samenwerken, kennis delen en innoveren centraal staan.

Het Willem C. Schimmelgebouw maakt onderdeel uit van het BREEAM Campus Aanpak project waarbij de Universiteit Utrecht alle relevante gebouwen op het Utrecht Science Park certificeren op BREEAM-NL In-Use aan de hand van een portfolio-aanpak.

Het gebouw staat op het USP in het Oost Cluster en maakt onderdeel uit van de faculteit Diergeneeskunde. In 1968 is het opgeleverd, en in 2008 grootschalig gerenoveerd. Het heeft een totaal oppervlak van 24.709 m2 BVO verdeeld over drie verdiepingen. Het wordt gebruikt als dierenziekenhuis voor paarden, het is daarmee onderdeel van de grootste academische dierenziekenhuis van Europa.