Projecten

Project
OUTSTANDING 86,73%

Westfort Gebouw 3

Locatiekeuze
Westfort realiseert de nieuwbouw in de nabijheid van het huidige pand. De locatie, die eigendom is van Westfort is om een aantal redenen zeer geschikt:

  • Het terrein wordt hergebruikt. Een gedeelte van het plangebied was voorheen bebouwd met daar omheen verharding. Het terrein gaat natuurlijk wel enigszins op de schop om onder andere aan de BREEAM-NL richtlijnen te voldoen.
  • De locatie is door zijn ligging bijzonder geschikt. Het gebouw wordt namelijk gerealiseerd direct aangrenzend aan de bestaande bouw van Westfort, gelegen op een bedrijventerrein.
  • Doordat de ligging vrij centraal is zijn de rijafstanden relatief kort. Dit versterkt binding tussen leveranciers en afnemers.
  • Westfort heeft ervoor gekozen om het slachtproces, de verwerking en het invriezen in één lijn te doen laten plaatsvinden. Hierdoor is er geen extern transport meer noodzakelijk. Het vlees, al dan niet ingevroren, kan rechtstreek worden afgevoerd naar de afnemers of Rotterdamse haven.

Terreinindeling
Bij het ontwikkelen van de indeling van het terrein hebben enkele onderwerpen centraal gestaan:

  • Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich voldoende ruimte voor vrachtwagens. Hier bevinden zich 11 laaddocks t.b.v. de expeditie voor vriesruimten. Vrachtwagens rijden het bestaande terrein op en kunnen doorrijden naar het gewenste laaddock.
  • Aan de oostzijde bevinden zich nog eens 3 laaddocks t.b.v. de expeditie overig.
  • Het parkeren vindt plaats op het dak van het gebouw. Een klein aantal parkeerplaatsen voor bezoekers komen aan de voorzijde van het terrein nabij de entree.
  • De gehele productie vindt plaats onder één dak. Tussentijdse transporten over de weg behoren straks tot het verleden. Minder kilometers betekenen dus ook een mindere belasting op het milieu.

Uitstraling
Het bestaande gebouw van Westfort bestaat voornamelijk uit sandwichpanelen gevels met betonnen parkeerdaken. Bij de uitbreiding wordt gestreefd naar eenzelfde uitstraling als bij het bestaande. Echter komt bij de uitbreiding rechts vooraan een kantoordeel. Hier zorgt de vliesgevel voor veel daglicht en dus verhoging van het visueel comfort.