Projecten

Asset
VERY GOOD 58,57%
Beheer
Gebruik

WC De Klanderij (passage en algemene delen)

Winkelcentrum De Klanderij is een overdekt winkelcentrum in het hart van Enschede. Het centrum bevat 50 winkels en een aantal horeca-gelegenheden. In 2003 heeft de schil van het pand een renovatie ondergaan en op een later moment zijn de entrees aangepast. 

De certificering beslaat de passage (ca 2000m2 BVO) en de algeme delen (expeditie, afvalruimte, etc, ca. 400m2 BVO), en het managementkantoor op de eerste verdieping (ca. 100m2). 

Onder het winkelcentrum ligt een parkeergarage. Deze valt onder beheer en eigendom van de gemeente Enschede maar is toewijsbaar aan het asset en valt daarom wel binnen de scope van de certificering.

 

Bouwjaar is 2002. Echter heeft in 2003 een renovatie plaats gevonden aan de entrees van het winkelcentrum. Beheerder heeft hier verder geen informatie meer over.