Projecten

Asset
VERY GOOD 62,57%
Beheer
EXCELLENT 71,78%
Gebruik

WC de Corridor, passage en algemene ruimtes

Het totale winkelcentrum Corridor heeft 20.598 m2 BVO. Het verhuurbaar vloeroppervlak blijkt uit NEN-meetrapportages en is 15.018 m2. De resultante is het BVO dat onder het assessment valt aan algemene ruimten. Dit is 5.580 m2. Winkelcentrum de Corridor bestaat uit 2 bouwdelen. Bouwdeel A en bouwdeel B. Deze beide bouwdelen zijn aan beide zijden van de expeditiestraat de Tuinstraat gesitueerd en door middel van een overkapping aan elkaar verbonden. In bouwdeel A zijn de winkels centraal geventileerd, gekoeld en verwarmd. In bouwdeel B wordt alleen gekoeld water geleverd aan de winkeliers. Alle overige voorzieningen moet de winkelier zelf aanvragen. De passage wordt niet verwarmd, gekoeld of mechanisch geventileerd.