Projecten

Asset
PASS 28,42%
Beheer
Gebruik

Vrije Universiteit Amsterdam, Wis- en Natuurkunde (W&N) Gebouw

In juni 1958 besloot de VU tot de bouw van nieuwe gebouwen in Buitenveldert voor alle onderzoeksrichtingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Architect ir. H.T. Zwiers ontwierp eerst de laboratoria van biologie en natuurkunde. In het najaar van 1960 ging de eerste paal de grond in, geslagen door de minister van Onderwijs Cals. Het gebouw werd in 1966 officieel geopend door minister I.A. Diepenhorst. Het gebouw had van bovenaf gezien de vorm van een kam, met de achterzijde naar de Arent Janszoon Ernststraat.

De eerste fase van het gebouw kwam gereed in 1964. Het betrof aan de ene kant De Boelelaan 1081 (incl. het cyclotrongebouw), waar in 1965 de wiskundigen, sterrenkundigen, natuurkundigen introkken, en aan de andere kant De Boelelaan 1085 en 1087 waar respectievelijk de geologen en de biologen onderdak kregen. Van het middengedeelte was alleen de verbindende kelder gebouwd. Dit gedeelte, De Boelelaan 1083, kwam in 1975 gereed en toen vonden daar de scheikundigen hun onderkomen. Ook bevonden zich verschillende instrumentmakerijen, de bètabibliotheek, de groep algemene vorming, het lasercentrum en het radionuclidencentrum in het gebouw.

Bij de bouw was al rekening gehouden met uitbreiding, zodat tien jaar later de architect ir. E.M. Fontein het gebouw kon vergroten met een rode dakopbouw, een uitbouw met collegezalen (de zgn. GKN-vleugel) en een restaurant. Behalve de bèta-richtingen, hebben vele andere studierichtingen in dit gebouw voor kortere of langere tijd onderdak gevonden. Op termijn zal het gebouw worden gesloopt.