Projecten

Project
VERY GOOD 74,67%

Vondellaan 47 Leiden

Duurzaam ontwikkelen is tegenwoordig geen vraag, maar een vereiste. Om onze toekomst te garanderen moeten we anders omgaan met schaarse grondposities, grondstoffen en materialen. Het gaat om hergebruik, lease van materialen en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Vondellaan 47 is hiervan een positief voorbeeld, waarbij een bestaand kantoorgebouw dat niet meer voldoet aan de huidige technische en estetische normering, wordt herontwikkeld: Vondellaan 47 Take 2. Op deze centrale plek, dicht bij de snelweg A44 met uitstekende openbaar-vervoer mogelijkheden op loopafstand, ontstaat  een nieuw, markant kantoor met BREEAM Excellent als ambitie. Het bijna 20.000 m2 grote pand met eigen parkeergebouw kenmerkt zich door veel glas, groen en flexibele indelingsmogelijkheden. Het project wordt ontwikkeld door Delta Development Group en VolkerWessels, gezamenlijk verenigd in Vondellaan 47 b.v. Deze ontwikkelingscombinatie bundelt een breed kennisplatform op het gebied van duurzaam (her)ontwikkelen, met de slagkracht van bouwen volgens de circulaire economie. Het project wordt opgeleverd in 2015.