Projecten

Project
EXCELLENT 70,48%

Volvo Arendsen

Vanuit de duurzaamheidsgedachte van Arendsen is er gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL met het ambitieniveau “Excellent”. De doelstellingen van BREEAM-NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid en watermanagement sluiten aan bij de duurzaamheidsgedachte van Volvo Harrie Arendsen.

In lijn met de hoge verwachtingen die Arendsen zichzelf stelt m.b.t. duurzaam ondernemerschap legt Arendsen de lat zeer hoog: Arendsen gaat verder dan alleen het BREEAM-NL ambitieniveau “Excellent”. Zo worden er ook diverse duurzaamheidsaspecten toegepast buiten de certificering om. Hierbij moet je met name denken aan de inrichting van het gebouw en het terrein. 

De keuze voor deze locatie is ingegeven door onderstaande:

  • Het terrein wordt hergebruikt. Het betreft een locatie die in het verleden is gebruikt door de verderop gelegen Akzo. De opstallen van destijds zijn gesloopt door de verkopende partij. Dit past in het streven van Arendsen om verantwoord om te gaan met zijn omgeving: Er wordt niet gekozen voor nieuw uitgegeven grond, maar voor een locatie die al in gebruik was als industrieterrein.

  • De locatie is gelegen dichtbij de A35 en goed bereikbaar voor vrachtverkeer (leveringen), personeel en de klanten.

  • De locatie bevindt zich dichtbij de huidige locatie. Hierdoor veranderd er in bereikbaarheid weinig voor personeel en klant. 

Arendsen wil graag dat het gebouw een duurzame en herkenbare uitstraling krijgt, die past bij het bedrijf, en de bedrijfsactiviteiten.

Er is voor gekozen om het volume in twee delen te splitsen namelijk de werkplaats en de showroom met daartussen geïntegreerd de overige functies. De showroom kenmerkt zich door grote vliesgevels waardoor er veel lichtinval ontstaat. Ook in de werkplaats is gekozen om zoveel mogelijk daglicht naar binnen te krijgen door een grote vliesgevel aan 1 zijde te plaatsen. Daarnaast wordt de werkplaats gekenmerkt door grote gelamineerde liggers.

Door het toepassen van een Groendak en Groene gevels in combinatie met PV-panelen krijgt het geheel een duurzame uitstraling. 

Casestudy