Projecten

Project
EXCELLENT 70,68%

Venlo DC 6

Binnen het ontwerp van Prologis Venlo distributiecentrum 6 hebben duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit en uitstraling een bepalende rol gespeeld. De gekozen opzet maakt het mogelijk om het complex te splitsen in units van circa 16.100 m2, elk met een representatieve kantoorruimte. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor een gefaseerde realisatie zodat gemakkelijk kan worden ingespeeld op de actuele en toekomstige ruimtebehoefte van verschillende gebruikers. De flexibiliteit uit zich in het feit dat binnen het ontwerp uiteenlopende maatwerk (het zogenaamde ‘Build to suit’ concept) oplossingen geboden kunnen worden naar individuele wensen van de gebruiker(s).

Innovatie en milieu

Door slimme en innovatieve engineering is een uitgekiend ontwerp ontstaan waarin spaarzaam met grondstoffen is omgesprongen en gelet is op de toekomstige exploitatielasten. Binnen het technische ontwerp zijn velerlei maatregelen geïntegreerd die tot energiebesparingen en lage onderhoudskosten leiden. De duurzaamheidsambitie is daarmee gesteld op een BREEAM-NL Very good beoordeling. Uiteindelijk is een BREEAM-NL Excellent score behaald.

Enkele duurzaamheidsmaatregelen zijn:

  • LED-verlichting in kantoor met daglichtafhankelijke regeling.
  • Dynamische LED-verlichting in het magazijn. Innovatieve aansturing van de LED-lichtlijnen in het warehouse met Constant Light Output.
  • Monitoring van energieverbruik per compartiment en gebouwfunctie.
  • Energiezuinige buitenverlichting.
  • Sanitaire toestellen met verminderd waterverbruik, lekdetectie, infrarooddetectie op waterkraan.
  • Parkeerplaatsen met laadvoorziening van elektrische auto’s en laadvoorziening voor elektrische fietsen in fietsenstallingen.
  • Het stimuleren van carpoolen door opnemen van voorkeursparkeerplaatsen nabij entree.

Casestudy