Projecten

Project
EXCELLENT 81,03%

Valley, projectdelen utiliteit

Het nieuwe complex Valley is gebouwd aan de Zuidas te Amsterdam, op vlek P15 Ravél. Het bestaat uit een commerciële plint, kantoren en cultuurfuncties op de eerste tot en met zevende verdieping, met daarboven drie woontorens van ongelijke hoogte met 200 appartementen. Onder de plint bevindt zich een 3-laagse parkeerkelder. De BREEAM-certificering betreft de kantoren en bijbehorende cultuur/-bijeenkomstfuncties (waaronder horeca). Deze vallen binnen de standaard BREEAM functies kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie. Deze functies zijn analoog aan de bouwbesluitfuncties zoals ingediend bij de aanvraag Omgevingsvergunning.

De woningen vallen buiten de BREEAM-certificering.

De huisnummering binnen de BREEAM -certificering omvat alleen oneven nummers: Beethovenstraat 301 t/m 305, 485 t/m 555, 631 + 633, en 781 t/m 785.