Projecten

Project
EXCELLENT 70,53%

UPC kantoor Leeuwarden

In het nieuwe kantoorgebouw van UPC te Leeuwarden zijn de twee afdelingen samengebracht. De nieuwe locatie is met de auto en het openbaar vervoer beter te bereiken. De ligging aan de Harlingertrekvaart biedt ruimte en uitzicht. Ook was duurzaamheid bij de totstandkoming van dit gebouw een belangrijke ambitie.

UPC wilde de medewerkers op deze manier een kwalitatief betere werkplek bieden, maar de samenvoeging had als bijkomend voordeel dat voorzieningen gedeeld kunnen worden en de synergie tussen de afdelingen kon worden vergroot.

Zuinig

Efficiënte warmte- en koudevoorziening door middel van bodemopslag, warmtepompen en oppervlaktewaterbenutting verminderen het energiegebruik. Een groot PV zonnecellen dak wekt eigen elektriciteit op. Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage. De verlichting is daglichtgeregeld, wordt gestuurd door aanwezigheidsdetectie, en overal in het gebouw individueel te bedienen via de PC op de werkplek. Regenwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten. Het interieur van het gebouw is zichtbaar duurzaam door gebruik van natuurlijke materialen en grote bomen en planten in de lichte atria. Duurzaamheid is een belangrijke ambitie, zowel voor UPC als voor ontwikkelaar JOIN.

Menselijk

In dit gebouw staan de medewerkers van UPC centraal. Een gezond binnenklimaat, slim en flexibel ruimtegebruik en de aanwezigheid van ontspannings- en concentratieplekken, zorgen ervoor dat mensen letterlijk en figuurlijk energie krijgen. Want kwaliteit zit in de buitenkant van een gebouw, maar meer nog in haar interne functies. In het ontwerpproces waren de behoeften van eindgebruikers, opdrachtgever en hun omgeving het uitgangspunt.