Projecten

Project
GOOD 47,72%

THE OLYMPIC AMSTERDAM 1931

In het najaar van 2014 heeft Bouwinvest Office Fund de twee karakteristieke Citroëngebouwen aan het Stadionplein in Amsterdam aangekocht. Het oorspronkelijke ontwerp voor beide Citroëngebouwen, maar ook voor het Olympisch Stadion, is gemaakt door de bekende Nederlandse architect Jan Wils.

Het Zuidgebouw is opgeleverd in 1931 en het Noordgebouw in 1962. Het was destijds een primeur: het eerste Citroënkantoor, showroom en garage buiten Frankrijk.

Tot 2014 hebben de twee gebouwen ook deze functie behouden waarna Citroën besloot te verhuizen naar een andere locatie. Met het leegkomen van de bedrijfsgebouwen die altijd in gebruik zijn geweest als showroom, werkplaats, opslag en kantoor van Citroën ontstaat er een nieuw tijdperk voor deze gebouwen.
Bouwinvest is voornemens de gebouwen te herontwikkelen, zodanig dat de toekomstige nieuwe functies en het ontwerp van de gebouwen aansluiting vinden bij de veranderende omgeving en de behoeftes van de gebruikers. In het programma wordt voorzien in kantoor-, horeca- en retailruimten.
Daarnaast is het de ambitie om de gebouwen op het gebied van duurzaamheid te verbeteren naar hedendaagse eisen. Onder leiding van de architecten Frederik Vermeesch van Rijnboutt (Noordgebouw) en Janneke Bierman van BiermanHenket Architecten (Zuidgebouw) is een ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling, waarin de wensen en ambities in zijn vertaald.