Projecten

Project
VERY GOOD 57,89%

Studentenhuisvesting (B) te Leeuwarden

In opdracht van Studentenhuisvesting Leeuwarden is een woongebouw gerealiseerd voor de huisvesting van 89 studenten. Het gebouw is gebouwd op de Kenniscampus te Leeuwarden, welke gelegen is aan de noordkant van het centrum, pal tegenover de NHL Hogeschool. In 2013 is gestart met de bouw van het eerste en grootste woongebouw, blok A. Dit gebouw is in mei 2014 opgeleverd. Dit project heeft eind 2014 een very good certificering behaald. In juli 2015 is blok B opgeleverd. Vanaf augustus 2015 wordt het gebouw bewoond door voornamelijk buitenlandse studenten welke (tijdelijk) studeren aan één van de drie hogescholen in Leeuwarden.

 

In het gebouw zijn in totaal 66 appartementen gerealiseerd. Er zijn 55 zelfstandige appartementen aanwezig en 11 stuks driekamer appartementen. In de technische ruimte op de begane grond is de warmte- en koudeopwekking aangebracht. Per appartement is in een eigen meterkast de afleverset voor verwarming, koeling en warm tapwater aangebracht. De hoeveelheid water, warmte en elektriciteit wordt per appartement bemeterd en kan centraal worden uitgelezen.

 

Het gebouw is gebouwd door hoofdaannemer Friso Bouwgroep uit Sneek. De installaties zijn aangebracht door Lammerink Installatiebedrijf Noord B.V. uit Leek en Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driezum. Voor de woningen is een EPC behaald van 0,371. Dit is ruim 38% lager dan de wettelijke eis! De volgende duurzame kenmerken zijn binnen het gebouw gerealiseerd om het 3 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat te behalen:

 1. Hoge isolatiewaarden (Rc = 5,0) voor vloer-, gevel- en dakconstructies
 2. Lucht/water warmtepomp met hoog COP voor basisverwarming in combinatie met warmtepomp en bodemenergie
 3. Energiezuinige koeling van de appartementen met grondwater
 4. Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2-concentratie en luchtvochtigheid (douche) in de appartementen
 5. PV-panelen op het platdak, totaal 22.575Wp opgesteld vermogen
 6. CV-ketels met lage NOx emissie voor warmtapwater en eventuele bijverwarming cv
 7. Bemetering van water, warmte en elektriciteit in alle appartementen om energiezuinig gebruik te stimuleren
 8. LED verlichting in de verkeersruimtes
 9. LED verlichting in de inpandige fietsenstalling (energiezuinige buitenverlichting)
 10. Energiezuinige personenlift met energieterugwinning en energielabel A
 11. Waterbesparend sanitair in de appartementen
 12. Beplanting op het terrein volledig afhankelijk van plaatselijke neerslag, gedurende alle seizoenen van het jaar
 13. Vleermuis- en gierzwaluwkasten geplaatst aan de gevels
 14. Insectenvriendelijke beplanting geplaatst, waaronder vlinderstruiken
 15. Hemelwater wordt niet op de riolering geloosd maar komt uit op het naastgelegen oppervlaktewater. Bij het bouwrijp maken van de bestemming zijn de oevers van de Oude Meer aangepast waarbij duurzame waterberging is aangebracht.

Daarnaast is het gebouw op deze locatie zeer goed bereikbaar met het aanwezige openbaar vervoer van en naar het vervoersknooppunt "Station Leeuwarden".