Projecten

Project
VERY GOOD 60,57%

Studentenhuisvesting (A) te Leeuwarden

In opdracht van Studentenhuisvesting Leeuwarden is een woongebouw gerealiseerd voor de huisvesting van 106 studenten. Het gebouw is gebouwd op de Kenniscampus te Leeuwarden, welke gelegen is aan de noordkant van het centrum, pal tegenover de NHL Hogeschool. In het oorspronkelijke plan waren 3 woongebouwen gepland. In 2013 is gestart met de bouw van het eerste en grootste woongebouw, gebouw A. Het gebouw is in mei 2014 opgeleverd. Vanaf de zomervakantie van 2014 wordt het gebouw bewoond door voornamelijk buitenlandse studenten welke (tijdelijk) studeren aan één van de drie hogescholen in Leeuwarden.

 

In het gebouw zijn in totaal 78 appartementen gerealiseerd. Er zijn 67 zelfstandige appartementen aanwezig, 5 stuks driekamer appartementen en 6 stuks vierkamer appartementen. In de technische ruimte op de begane grond is de warmte- en koudeopwekking aangebracht. Per appartement is in een eigen meterkast de afleverset voor verwarming, koeling en warm tapwater aangebracht. De hoeveelheid water, warmte en elektriciteit wordt per appartement bemeterd en kan centraal worden uitgelezen.

 

Het gebouw is gebouwd door hoofdaannemer Friso Bouwgroep uit Sneek. De installaties zijn aangebracht door Lammerink Installatiebedrijf Noord B.V. uit Leek en Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driezum. De volgende duurzame kenmerken zijn binnen het gebouw gerealiseerd om het 3 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat te behalen:

 1. Hoge isolatiewaarden (Rc = 5,0) voor vloer-, gevel- en dakconstructies
 2. Warmtepomp met bodemenergie, gecombineerd met CV-ketels met lage NOx emissie
 3. PV-panelen op het platdak, totaal 30.960Wp opgesteld vermogen
 4. Energiedak 123m2 voor regeneratie bronsysteem, warmtelevering vloerverwarming en warm tapwater
 5. Bemetering van water, warmte en elektriciteit in alle appartementen om energiezuinig gebruik te stimuleren
 6. LED verlichting in de verkeersruimtes
 7. LED verlichting in de inpandige fietsenstalling (energiezuinige buitenverlichting)
 8. Energiezuinige personenlift met energieterugwinning
 9. Vacuüm toiletsysteem met lage waterspoeling
 10. Waterbesparend sanitair in de appartementen
 11. Beplanting volledig afhankelijk van plaatselijke neerslag, gedurende alle seizoenen van het jaar
 12. Vleermuis- en gierzwaluwkasten geplaatst aan de gevels
 13. Insectenvriendelijke beplanting geplaatst, waaronder vlinderstruiken
 14. Hemelwater wordt niet op de riolering geloosd maar komt uit op het naastgelegen oppervlaktewater. Bij het bouwrijp maken van de bestemming zijn de oevers van de Oude Meer aangepast waarbij duurzame waterberging is aangebracht.

Daarnaast is het gebouw op deze locatie zeer goed bereikbaar met het aanwezige openbaar vervoer van en naar het vervoersknooppunt "Station Leeuwarden".