Projecten

Project
EXCELLENT 81,96%

Stadskantoor I te Tilburg

Stadskantoor 1 is in 1971 ontworpen door de architect Kraaijvanger   en   is   een  beeldbepalend gebouw voor de  stad. Het gebouw wordt in de volksmond aangeduid als ‘de Zwarte Doos’ omdat het geheel met zwart graniet is bekleed. Het Stadskantoor kent een connectie met het Paleis, een rijksmonument waarin trouwzalen zijn gehuisvest.  

Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de installaties aan het einde van hun levensduur gekomen en kan de brandveiligheid niet meer worden gegarandeerd. Hierdoor is het tijd voor een grootschalige renovatie.            

De gemeente kiest bewust voor het renoveren van de stadskantoren, in plaats van het realiseren van nieuwbouw. Renovatie levert namelijk een aanzienlijke besparing van materialen en grondstoffen op door het hergebruik van de bestaande gebouwen.