Projecten

Project
EXCELLENT 79,02%

Sloop OBS De Buurtschool

De Buurtschool was een openbare basisschool in Noordeloos in de gemeente Giessenlanden (Zuid-Holland). De school moest na het schooljaar 2012-2013 sluiten, omdat er niet genoeg leerlingen meer waren.

Geen herbestemming

Omdat er geen herbestemming was gevonden voor het gebouw, is er door de gemeente Giessenlanden voor gekozen, op de locatie een aantal nieuwe woningen te bouwen, passend in het karakter van de gemeente en omgeving. Op deze wijze wordt onbenutte ruimte binnen de dorpskern ingezet en wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot.

Duurzame sloop

Het gaat om de duurzame sloop van het schoolgebouw O.B.S ‘De Buurtschool’ in Noordeloos. Dit wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Oskam uit Utrecht. Er is gestreefd maar een BREEAM-NL Excellent score. Daarnaast werd de beoordelingsrichtlijn Veilig- en Milieukundig Slopen SVMS-007 gebruikt.

Naast materiaalhergebruik is ook producthergebruik belangrijk. Voor zoveel mogelijk deelstromen wordt een nieuwe bestemming gezocht, om te vernietiging van primaire grondstoffen te voorkomen.  Dit is niet enkel de moeite bij grotere deelstromen, maar ook voor kleinere of individuele deelstromen. In het geval van de sloop van O.B.S. ‘De Buurtschool’ zijn de cv-installatie, de basket uit de gymzaal, het houten dakbeschot, de kozijnen, brandtrappen en het keukenblok gedemonteerd en weer voor hergebruik ingezet bij andere projecten. De radiotoren zijn afgekoppeld en in een andere locatie gebruikt in plaats van deze te bestempelen als oud ijzer.

BREEAM certificaat

De sloop is beoordeeld met een BREEAM Excellent certificaat (4 sterren), met een score van 74,2% in de rubriek Sloop en Demontage. Het certificaat werd op 17 mei uitgegeven. Dit is het eerste 4 sterren BREEAM-NL Sloopcertificaat van Nederland en daarmee het meest duurzaam gesloopte gebouw van het land volgens deze duurzaamheidsmethode. Dit past bij het duurzame karakter en de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van zowel de gemeente Giessenlanden als van aannemersbedrijf Oskam.

meer informatie: www.oskam.nl