Projecten

Project
EXCELLENT 70,62%

Slachterij Hutten en Zonen

Een nieuw duurzaam kantoor in het hart van Tilburg. Het kantoor komt in plaats van het huidige Faxx-kantoor, dat wordt gesloopt en (deels) hergebruikt in de nieuwe bouwmaterialen. Het oude kantoor voldeed niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd, zowel constructief als bouwtechnisch en bouwfysisch, vandaar de keus voor nieuwbouw.

Om het gebouw te kunnen onderscheiden van alle andere kantoorgebouwen in Tilburg is er in samenspraak tussen de afnemer en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling besloten een zeer duurzaam gebouw te ontwikkelen. Als meetlat voor deze prestatie is er gekozen voor het BREEAM-NL keurmerk, onder meer vanwege de internationale bekendheid, de volledige toetsing op alle gebieden van duurzaamheid en de borging van de resultaten.

De ambitie is daarbij gelegd op BREEAM-NL Excellent, het op één na hoogst haalbare niveau. Hier is voor gekozen na een verkennend onderzoek waarbij ook lokale en ontwerptechnische beperkingen zijn meegenomen. Met deze ambitie zal het nieuwe gebouw op de Faxx-locatie het duurzaamste kantoorgebouw van Tilburg worden en daarmee een voorbeeld zijn voor de directe omgeving.

Duurzaamheid

In het gebouw zijn duurzame maatregelen toegepast. Zo is er om het energieverbruik te verminderen een warmtepomp met WKO toegepast. Ook zijn er energiezuinige armaturen, apparaten en liften toegepast.

Om duurzaam met water om te gaan zijn de kranen, douches en toiletten in het gebouw waterbesparend uitgevoerd. Bij de groeninrichting wordt er gebruik gemaakt van inheemse beplanting die zonder irrigatie kan overleven.

Met het materiaal gebruik is er veel gebruikgemaakt van recyclebare materialen. Bijvoorbeeld  het puingranulaat wat tijdens de sloop van het oude kantoor beschikbaar is gekomen.

Noodzakelijke maatregelen BREEAM

Om de ambitie voor een BREEAM-NL Excellent score waar te maken, zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Registratie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer en bouwplaatsmaterieel.
  • Registratie van het energie en waterverbruik op de bouwplaats.
  • Stofvrij werken.
  • De bouwplaats schoon en opgeruimd houden en netjes gedragen richting de omgeving.
  • Materialen en leveranciers selecteren op het gebruik van gerecycled of recyclebaar materiaal.

Een vergaande afvalscheiding toepassen waarbij minimaal 80% gerecycled wordt. werkprotocol wordt opgesteld.