Projecten

Project
EXCELLENT 70,24%

Sensata

De nieuwbouw betreft de nieuw gerealiseerde duurzame huisvesting voor Sensata Technologies te Hengelo. Het gebouw en haar duurzame aspecten worden beoordeeld conform de Breeam-NL methodiek waarbij de ambitie ‘excellent is uitgesproken.

Het perceel is circa 10.000 m2 groot waarop het kantoor (11.892 m2 BVO) gerealiseerd is. Diverse duurzame aspecten en innovatieve oplossingen zijn in de uitvoering meegenomen. In het najaar van 2015 is met de bouw van het kantoor en magazijn gestart. Sensata Technologies heeft vanaf 2017, gefaseerd intrek genomen in haar nieuwe huisvesting.

Bij het ontwerp, de oriëntatie en de indeling van het kantoor is rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo is de gevel aan de zuidzijde voorzien van zonnepelen welke tevens dienst doen als luifel. De ‘zonneluifels’ reduceren de instraling van de zon waardoor de benodigde koelcapaciteit afneemt. Daarnaast worden hiermee grote temperatuurschommelingen voorkomen wat het comfort voor de gebruikers ten goede komt.

Duurzaamheid is de rode draad geweest bij gehele de ontwikkeling.