Projecten

Project
VERY GOOD 63,52%

Rotterdam Polymer Hub

Het logistiek centrum wordt in de gemeente Rotterdam, op de Maasvlakte, gebouwd. Het logistiek centrum bestaat uit 39.000 m2 verwarmd warehouse en  kantoor. Om de prestaties op het gebied van duurzaamheid van het logistiek centrum te meten, wordt het gebouw BREEAM-NL gecertificeerd. De ambitie is om het gebouw te certificeren met score ‘very good’ volgens BREEAM BRL 2014 v2.0. In het ontwerp voor het gebouw spelen thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit en kwaliteit een belangrijke rol, getuige ook de ambitie van een BREEAM-NL score ‘very good’. Rotterdam is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg en binnenvaart sluiten hier goed op elkaar aan. Al sinds enige jaren wordt er met partners, niet in de laatste plaats de provincie, gewerkt aan een verdere verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam voor inwoners, bezoekers en bedrijven over de weg (A13, A15, A16 en A20), water (Maasvlakte) en het spoor (Rotterdam centraal ed.). De bereikbaarheid in Rotterdam wordt over het algemeen als (zeer) positief gewaardeerd.