Projecten

Project
EXCELLENT 76,28%

Rabobank Gouwestreek

Het project Rabobank bestaat uit totaal 5 bouwlagen. Op de begane grond een entresol met daarboven 4 lagen kantoorverdiepingen, waarvan de bovenste laag aan een derde partij zal worden verhuurd.

De entresol en kantoorverdiepingen grenzen met één zijde aan de rug van het gebouw. In deze rug bevinden zich de liften, trappenhuizen en de natte ruimtes.

Kraaijvanger heeft samen met de ontwikkelende bouwer Dura Vermeer de ontwerp- en bouwtender voor het nieuwe kantoor van Rabobank Gouwestreek gewonnen. Het kantoor komt naast het NS-station in Gouda en geeft onderdak aan de vier huidige vestigingen die zich nu nog verspreid in de stad bevinden. Het ontwerp kenmerkt zich door de integrale benadering van exterieur en interieur. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2016.

De selectiecommissie van Rabobank Gouwestreek koos voor de combinatie Dura Vermeer en Kraaijvanger Architects vanwege het beste ontwerp* met de meeste kwaliteit voor klanten en medewerkers. Ook is het ontwerp flexibel genoeg om het totale vloeroppervlak (4.750 m2) te delen met een andere gebruiker en voldoet het aan alle eisen voor een BREEAM-Excellent certificaat. Daarbij is rekening gehouden met de complexiteit van bouwen langs het spoor.

Beeldbepalend gebouw

Passend in een strook met beeldbepalende gebouwen heeft Kraaijvanger Architects een kantoor ontworpen dat staat als een huis en tegelijkertijd transparant is. Het ontwerp bestaat uit een stevige rug van baksteen waarvoor een glazen box staat. Hiermee wordt beantwoord aan de tweeledige identiteit van de Rabobank: de rug staat voor soliditeit en betrouwbaarheid, het glazen volume voor toegankelijkheid, contact met de omgeving en een transparante organisatie. Tegelijkertijd biedt de bakstenen rug met een groot venster op de stad een herkenbaar beeld voor iedereen die met de trein Gouda binnenkomt.

Verbinden

Centraal in het ontwerp staat het thema ‘verbinden’ op verschillende niveaus. Zo is rekening gehouden met de betrokkenheid van lokale partijen in de totstandkoming van het gebouw. Letterlijk is het thema vertaald in het hart van het gebouw waar de ontmoeting met klanten en gasten plaatsvindt. Door ruimte te geven aan een publiek programma wordt de verbinding met de stad versterkt. Zo biedt het kantoor faciliteiten voor bijeenkomsten en activiteiten van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties