Projecten

Asset
GOOD 49,69%
Beheer
VERY GOOD 64,58%
Gebruik
GOOD 44,99%

Port of Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk is van mening dat groei alleen verantwoord plaats kan vinden als sprake is van verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein. Duurzaamheid versterkt niet alleen de concurrentiepositie van de haven maar zorgt tevens ervoor dat de regio aantrekkelijker wordt om er te wonen, te recreëren en te werken. Om deze reden heeft het havenbedrijf haar kantoor aan Plaza 3 te Moerdijk voor de tweede keer BREEAM In-Use gecertificeerd. Ditmaal onder de laatste versie. Hiermee wil zij met het eigen kantoor een voorbeeld zijn voor het gehele haven- en industriegebied.