Projecten

Project

PALLAS

Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen, besloot de Nederlandse overheid de Hoge Flux Reactor te vervangen; dat was het startsein voor de realisatie van de PALLAS-reactor. De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft tot doel het realiseren van een multifunctionele reactor, die ontworpen is voor de productie van (medische) isotopen en voor het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. PALLAS is opgericht op 16 december 2013 met als doel het voorbereiden van een ontwerp, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het organiseren van de financiering voor de bouw- en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor. De PALLAS-reactor zal een van 's werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen worden en een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze radiofarmaceutische producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld.