Projecten

Project
EXCELLENT 74,63%

Oosterdokseiland kavel 5/6, kantoor Booking.com

De kop van Oosterdokseiland in Amsterdam wordt een levendige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, wonen, werken en recreëren. Gebiedsontwikkelaar BPD gaat de laatste twee kavels van het gebied realiseren.

Oosterdokseiland is met 225.000 m² één van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa. De laatste kavels bestaan uit een social hub, specifiek ontworpen om ontmoetingen te stimuleren.

Het gebouw omvat in totaal 72.500m2, met publieke voorzieningen, appartementen en kantoorruimte voor Booking.com voor toekomstige groei. Naar verwachting wordt het gebied eind 2020 in gebruik genomen.

Alleen de kantoorruimte voor Booking.com is gecertificeerd aan de hand van de BREEAM NL Beoordelingsrichtlijn. In de bij de projectgegevens bijgevoegde Nota deelcertificering is de demarcatie van het Breeam certificaat nader toegelicht.