Projecten

Project

Ontwikkelplot HSK

Aan de rand van het Hollands Spoor verrijst in de komende jaren een geheel nieuw stuk stad: het HS Kwartier. Het volledige gebied aan de Waldorpstraat krijgt een nieuwe hoog stedelijke impuls, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het HS Kwartier bestaat uit de herontwikkeling van het Stationspostgebouw, de ontwikkeling van The Globe, de ontwikkeling van het Ontwikkelplot en de ontwikkeling van twee specials. Eén special in de vorm van een toren achter het Stationspostgebouw en een special in de vorm van een nieuw markant gebouw dat het hoofdkwartier van het CID moet worden.
Het HS Kwartier wordt niet zomaar een nieuw stedelijk gebied langs het spoor: het wordt de plek van bewoners en gebruikers die grote waarde hechten aan een gezond, vitaal en gelukkig leven. De rode draad in de levensstijl van deze mensen is het najagen van een mentaal en fysieke balans. Mensen die zich volledig bewust zijn van de innerlijke gezondheid om dit vervolgens te weerleggen op de omgeving. In het HS kwartier zal de ruimte naadloos aansluiten op deze levensstijl. Het wordt een gebied met ruimte voor een overdaad aan groen en programmatische inpassingen die de focus leggen op een gezond en vitaal leven.