Projecten

Project
EXCELLENT 79,21%

Onderwijs- en Cultuurcomplex

De opgave die is beantwoord is om in het centrum van Den Haag het grootste onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland te ontwikkelen en te
onderhouden voor een periode van 25 jaar. De uitdaging van dit gebouw is dat het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Dans en Muziek Centrum en het Koninklijk Conservatorium hierin bij elkaar komen. Vier verschillende gebruikersgroepen die ieder vanuit hun eigen specialisme en professionaliteit hoge eisen stellen aan het gebouw en het gebruik. Bovendien heeft de opdrachtgever en eigenaar, de gemeente Den Haag, ook ambities gesteld op het gebied van duurzaam beheer, flexibiliteit en planning. Het OCC komt in het Spuikwartier, op de locatie van de huidige Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater (LDT). De parkeergarages met het ondergrondse verkeersknooppunt (de spaghetti) blijven bestaan en moeten ook tijdens de bouw blijven functioneren.