Projecten

Asset
VERY GOOD 57,47%
Beheer
Gebruik

NL1129 Vlasmarkt 1 Kantoren 2e t/m 5e verdieping

In het asset zijn meerdere functies en huurders gehuisvest. In dit geval gaat het om de kantoren op de 2e t/m de 5e verdieping.

Kantoren: op de tweede t/m de vijfde verdieping zijn kantoren opgenomen. Momenteel zijn er twee huurders in het kantorendeel, te weten HVMP Marketing B.V. en Procentec.

In de bijgevoegde meetstaat zijn de plattegronden, de demarcatie van de huurders en de m2 opgenomen.

Bij het assesment is het volledige kantorendeel beoordeeld.  Deze gebruikers bevatten derhalve 100% van het totale vloeroppervlak, dit is voldoende om het gedemarkeerde asset te beoordelen. De m2 zijn in het meetcertificaat opgenomen.