Projecten

Asset
GOOD 40,67%
Beheer
Gebruik

NL1129 Hoogstraat 181-183 Winkels bg & 1e verdieping

In het asset zijn meerdere functies en huurders gehuisvest. In dit geval gaat het om de retailers op de begane grond en 1e verdieping.

Momenteel zijn er drie huurders in het retaildeel. Er is geen leegstand.

In de bijgevoegde meetstaat zijn de plattegronden, de demarcatie van de huurders en de m2 opgenomen. De voormalige Dolcis (nu Sostrene) en Sport2000 bepalen bij elkaar 83% van het vloeroppervlak.

Bij het assesment is niet het volledige retaildeel beoordeeld.  Deze twee gebruikers bevatten 83% van het totale vloeroppervlak, dit is voldoende om het gedemarkeerde asset te beoordelen.