Projecten

Project
EXCELLENT 70,81%

Nieuwbouw Uitbreiding Witzand Almelo

Nieuwbouw Uitbreiding

Het project betreft een nieuwbouw / uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen van Witzand Bouwmaterialen aan de Sluiskade Noord Zijde te Almelo. Op de bestaande locatie zijn en worden diverse gebouwen gesloopt en of gedeelte gesloopt om de bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren. Tevens zijn de bestaande kantoren gedateerd en dienen te worden vernieuwd. 

Na sloopwerkzaamheden zal de bestaande bebouwing nog slechts bestaan uit opslagloodsen bestemd voor opslag van bouwmaterialen (hoofdzakelijk hout). Deze bestaande opslagloodsen zijn niet geisoleerd en of verwarmd. Deze loodsen hebben uitsluitend de functie het regenwater buiten te houden en hebben een open structuur.

De totale nieuwbouw / uitbreiding bestaat uit: kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, industriefunctie alsook uitbreiding van de opslagloodsen (deze opslagloodsen behoren niet tot de scope, zie term "niet te certificeren" in de BRL2014 versie 1.01.

Kantoorfunctie:

Het betreffen hier 2 afzonderlijke kantoorfuncties. 1x kantoorfunctie t.b.v. algehele bedrijfsvoering (kantoor). 1x kantoorfunctie t.b.v. locatie gebonden werkzaamheden (kantoor expeditie).

Industriefunctie:

Het betreffen hier 2 afzonderlijke industriefuncties.  1x industriefunctie als benoemd middels machinale / schaverij. 1x industriefunctie als benoemd middels magazijn bouwmaterialen.

Bijeenkomstfunctie:

Het betreffen hier 3 afzonderlijke bijeenkomstfuncties. 1x bijeenkomstfunctie als benoemd middels personeelskantine in de kantoorfunctie "kantoor". 1x bijeenkomstfunctie als benoemd middels vergaderruimten/directie in de kantoorfunctie "kantoor". 1x bijeenkomstfunctie als benoemd middels vergaderruimte in de kantoorfunctie "kantoor expeditie".

Winkelfunctie:

Het betreft hier een winkelfunctie voor zowel zakelijke alsook particuliere markt. "Bouwmarkt"

Opslagloods (behoort niet tot de scope):

De opslagloods zal uitsluitend dienen voor het overkapt laden en lossen en de 1e stalling van materialen alvorens deze de definitieve bestemming krijgen in het verdere bedrijfsproces