Projecten

Project
EXCELLENT 75,81%

Nieuwbouw Port City Westpoort (PCW) Hotel Amsterdam

Port City Westpoort is niet enkel en alleen een hotel. Meer dan dat is het een showcase voor de haven. De sfeer en identiteit van de haven zal haar plek krijgen in Port City Westpoort. Port City Westpoort betreft een ontmoetingsplek waar men kan werken, vergaderen, ontspannen en verblijven.

Het totaalconcept kent drie te onderscheiden hoofdfuncties: een openbare plint met arcade, de verdiepingslagen met hotelkamers en bovenop de speciale zones zoals de skybar. Een van de meest belangrijke onderdelen in de vormgeving is de invulling van de plint, omdat het gebouw in deze zone in contact met bezoekers en passanten komt. De plint heeft met zijn hoogte van twee lagen een openbare en publieke uitstraling en vormt zo samen met zijn functies een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van het kwartier.

Het thema ‘snelheid’ was het startpunt voor het ontwerp en de vormgeving van de gevels. Het resultaat is een gebouw dat qua massa en perspectief verandert en meebeweegt met zijn voorbijgangers, een gebouw dat door variatie in kleur en materiaal inspeelt op de verschillende lichtstemmingen door de dag heen.

In de ontwikkelstrategie Haven-Stad (d.d. 20 juni 2017) wordt de visie voor de transformatie van het havengebied naar een gemengd, hoogstedelijk gebied met voldoende ruimte voor bedrijven en voorzieningen geschetst.

Twee belangrijke pijlers hiervan zijn het verdichten door middel van hoogbouw en de rol van het cluster als entree vanaf de ring A10 naar de stad. Deze kenmerken worden in het bestemmingsplan voor de kavel van Port City Westpoort weerspiegeld.

Het terrein aan de kabelweg is een ideale plek voor een hotelontwikkeling van deze schaal, aangezien de locatie is voorzien van een uitstekende bereikbaarheid via het OV. Station Sloterdijk ligt om de hoek en voorziet de Alfadriehoek van een directe connectie met Schiphol Airport, Amsterdam Centraal en de internationale treinverbindingen. Het metrostation Isolatorweg bevindt zich met 500 meter op loopafstand en biedt een aansluiting voor de huidige situatie maar ook voor toekomstige scenario’s.

Vanaf het begin van het ontwerpproces rekening gehouden met de diverse duurzaamheidsmaatregelen en wordt vanaf het begin BREEAM ambitie Excellent nagestreefd.