Projecten

Project
OUTSTANDING 85,32%

Nieuwbouw Lely Maassluis kantoren

Projectbeschrijving

Het project omvat de nieuwbouw van het industrie- en kantoorgebouw Dairy van de firma Lely Industries. Het bouwwerk bestaat uit een montagehal met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 23.000 m2 ten behoeve van de montage van robots voor melkveehouderijen, met daaraan verbonden een kantoor met een vloeroppervlak van circa 10.300 m2. Op het dak van de montagehal worden parkeerplaatsen gerealiseerd geschikt voor circa 500 personenauto’s. De parkeerplaatsen worden omsloten door een strook groendak.

De warmte en koude behoefte van de montagehal en het kantoor zal op duurzame wijze worden opgewekt door middel van een warmtekoude-opslag (WKO) installatie met warmtepompen en thermische bodemopslag, aangevuld met een ketel- en een WKK-installatie. Tevens zal het parkeerdek worden voorzien van wegdekverwarming.

Duurzaamheid

Door Techniplan Adviseurs is een energie- & waterscan uitgevoerd waarin is onderzocht welke besparende maatregelen op gebouwniveau realistisch en haalbaar zijn. Op basis hiervan is besloten om de WKO met een warmtepomp op basis van bodemwater toe te passen. In dit kader is ook beschouwd wat de mogelijkheden zijn om dit systeem uit te breiden met de naastgelegen, bestaande hal van Lely (al dan niet met een WKK voor de poedercoating) , en ook de toekomstige naburige woonwijk. Besloten is om de warmtekoude-opslag installatie aan een systeem voor asfaltverwarming te koppelen, zodat het wegdek ’s winters vorstvrij gehouden kan worden en de WKO tegelijkertijd extra geladen kan worden met koude voor de zomer.

Ook heeft Techniplan Adviseurs een Pre-assesment voor Breeam (een uitgebreide methode om duurzaamheid in de breedste zin van het woord te toetsen en te certificeren) uitgevoerd om te bepalen welk Breeam certificaat (Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding) tot de mogelijkheden behoort. Op basis daarvan is besloten om ermee door te gaan, het project aan te melden voor een Breeam certificering, en met het volledige ontwerpteam dit verder uit te werken. Daarbij is het resultaat dat het kantoor het predikaat Excellent behaald heeft, en de assemblagehal zelfs Outstanding, het hoogst haalbare. In dit kader is ondermeer de toepasbaarheid van oplaadpunten voor elektrische auto’s en daglichtsimulatie voor de kantoren onderzocht, en naar verwachting zal ook duurzame windenergie op de locatie worden toegepast.

Casestudy

Lees hier de casestudy over Nieuwbouw Lely Maassluis kantoren.