Projecten

Project
EXCELLENT 71,19%

Nieuwbouw Gemeentehuis Drechterland

Het nieuwe gemeentehuis is onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe dorpshart voor Hoogkarspel. Kern van dit plan is om de belangrijkste dorpsfuncties zoals het gemeentehuis, de kerk en de winkels te concentreren rond een nieuw herkenbaar dorpsplein.

Het nieuwe gemeentehuis bestaat uit een publiekstoegankelijk deel aan het plein; de raadzaal met ondersteunende functies; openbare ruimtes met baliefuncties, werkplekken voor de gemeenteambtenaren en horecaruimte. Het niet openbare deel; backoffice en vergaderprogramma, bevindt zich in het deel boven de halfverdiepte parkeergarage die plaats biedt aan 56 automobielen voor bezoekers en personeel van het gemeentehuis en klanten van de winkels op het plein.

De uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw weerspiegelt haar karakter: mooi, sober en neutraal. Met een duidelijke entree, duurzaam materiaalgebruik met zorgvuldige detaillering, maximale daglichttoetreding, een helder ritme in de maatvoering, aansluiting op het maaiveld en uiteindelijk een kapvorm waar een uitkijktoren aan de streekweg een bijzonder plek inneemt. Binnen is deze uitkijktoren is een concentratie werkplek. De bebouwing vormt een duidelijke markering op de kruising van de Duivenbrug en de Streekweg. Samen met een aansluitend ontwerp voor plint en plein wordt het nieuwe dorpshart tot een samenhangend geheel gemaakt. De ruimtelijkheid van het interieur wordt voelbaar gemaakt in het exterieur. Monumentaal, maar niet streng , klassiek maar niet conventioneel, markant maar niet iconisch, symmetrisch zonder te overheersen, asymmetrisch zonder te irriteren. 

Ontwerpmaatregelen

Onder andere de volgende innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen worden in het gebouw toegepast:

 • EPC 48% beter dan het bouwbesluit, onder andere door het gebruik van Warmte en Koude opslag in de bodem;

 • Het veelvuldig monitoren van verschillende verbruiksparameters, zoals energie en water, door separate (digitale) bemetering van alle (grote) verbruikers;

 • Het platte dak van het gemeentehuis wordt voorzien van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken;

 • Er worden in de parkeergarage oplaadpunten meegenomen voor elektrische auto’s en in de fietsenstalling zijn oplaadpunten meegenomen voor elektrische fietsen;

 • Uiterst milieuvriendelijke bouwwijze, waaronder vergaande afvalscheiding en gebruik van milieubewuste leveranciers;

 • Het gemeentehuis wordt gerealiseerd nabij goede openbaar vervoersvoorzieningen, waardoor het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt wordt en transportgerelateerde emissies worden gereduceerd;

 • In het ontwerp van het gemeentehuis is er voor gezorgd dat er voldoende daglichttoetreding is binnen de verblijfsgebieden ten behoeve van visueel comfort en welbevinden van bezoekers en medewerkers;

 • Het gebouw beschikt over een goed doordacht ventilatiesysteem waarmee de werkplekken worden voorzien van een continue frisse en verse luchtstroom. Mocht er behoefte zijn om extra bij te ventileren, dan bestaat er de mogelijkheid om (tijdelijk) direct naar de buitenlucht te ventileren in aanvulling op de aanwezige basisventilatie. 

 • Technische oplossingen:

  • vloerverwarming met behulp van een ondergrondse warmtepomp;

  • zonnepanelen voor de levering van duurzame stroom;

  • oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen;

  • LED verlichting in de buitenarmaturen;

  • alle toiletten zijn uitgerust met een spoelkeuzeknop waardoor bij een volledige spoeling ca. 3,5 liter en bij een kleine spoeling ca. 2 liter wordt verbruikt;

  • de liftinstallatie zorgt voor regeneratie van remenergie tijdens de opgaande en neergaande ritten en tijdens het remmen;

  • er is een lekdetectie systeem aangelegd dat in staat is grote lekken in de waterleiding te detecteren;

  • de watertoevoer in de toiletten wordt automatisch afgesloten daar deze is aangesloten op de aanwezigheidsdetectie van de verlichting. 

Artikel

Casestudy