Projecten

Project

Nieuwbouw DC

Dutch Nutrition Frieslandcampina is in 2017/2018 gebouwd door Haafkes. Het project is voor BREEAM begeleid door W4Y Adviseurs. Dit project is door verschillende omstandigheden vertraagd, maar wordt in het 1e kwartaal 2021 gecertificeerd voor oplevering op Outstanding. Hier is een erg goede kwaliteit getoond door een luchtdichtheid van 0,47 en een MPG score 32% beter dan gevraagd. Hierdoor zijn de industrie en kantoren prettig om te werken.