Projecten

Project
GOOD 52,33%

LRC Bouwblok D3 Retail

Bouwblok D-3 is onderdeel van de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Kern in Utrecht. De duurzaamheid van bouwblok D-3 is gewaardeerd met drie sterren, ofwel ‘very good’. Bouwblok D-3 heeft de duurzaamheidssterren verdient voor energiezuinige verlichting, liften, roltrappen, pompen en ventilatoren en door een flexibele winkelindeling te creëren.

Duurzaamheid tijdens de bouw

Ook tijdens de bouw is er volop aandacht voor duurzaamheid. Zo richten aannemers zich op efficiëntie, afvalvermindering en natuurlijk het scheiden hiervan. Daarnaast wordt voor een groot deel van de bouw gewerkt met prefab materialen, wat zorgt voor een schone bouwmethodiek.

De haalbaarheid van de BREEAM-certificering voor Leidsche Rijn Centrum is in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld, met als gevolg een heldere visie op de bouw en duidelijke afspraken. Zo zijn er tijdens de bouw geen verrassingen. Door alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot architect en van aannemer tot adviseur, is vanaf het begin samen ingezet op duurzaamheid.

Collectief warmte- en koudenet

 Een belangrijk aspect in een duurzame wijk is een collectief warmte- en koudenet. Voor de woningen, winkels en kantoren komt er dan ook een collectieve, energiezuinige installatie voor de opwekking van warmte en koude. De installatie bestaat uit een collectieve installatie met elektrische bodemwarmtepompen, die de basislast voor de ruimteverwarming voorzien. Pieklasten worden gevoed vanuit de bestaande stadswarmte van Eneco in Leidsche Rijn Centrum. De stadswarmte is restwarmte uit een gasturbine. De warmtepompen worden gevoed met bodemenergie uit een open bronsysteem voor warmte en koude. In Leidsche Rijn Centrum zal geen gebruik gemaakt worden van fossiele brandstoffen.

 Energiezuinige winkels

Naast het energiezuinige warmte- en koudenet, worden er in de winkels en kantoren nog meer energiezuinige maatregelen genomen. Zo komt er balansventilatie met warmteterugwinning en energiezuinige verlichting van gemiddeld 20W/m2. Daarnaast worden kantoren eventueel nog voorzien van zonnepanelen. In de winkels wordt door deze maatregelen een besparing gerealiseerd van ongeveer 34% ten opzichte van een traditioneel binnenstedelijk winkelcentrum. Voor de kantoren geldt dat het totale energieverbruik op gemiddeld circa 175 kWh komt. Dit betekent een besparing van zo’n 35% ten opzichte van een gemiddeld kantoor. Door waterbesparende maatregelen wordt er daarnaast circa 30% water bespaard ten opzichte van een gemiddeld kantoorgebouw in Nederland. Maar er is meer! Er komen ‘groene’ daken op de gebouwen. Om het gebruik van water te voorkomen is de vegetatie volledig afhankelijk van plaatselijke neerslag. Er komen daarnaast collectieve binnentuinen. Ook deze beplanting zal volledig afhankelijk zijn van plaatselijke neerslag.