Projecten

Project
VERY GOOD 58,03%

Leiden, Arsenaal nieuwbouw en renovatie

De renovatie van het Arsenaal is een volgende stap naar een nieuwe Humanities Campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Het gebouw in het centrum van Leiden zal, na de renovatie, worden ingezet voor het instituut LUCAS en medewerkers van het instituut LUCL.

Het huidige Arsenaal is ontstaan in diverse bouwfasen, zoals hiervoor omschreven. Na de ingrijpende renovatie en verbouwing in 1981-1983 is het gebouw nu weer toe aan groot onderhoud / een grootschalige renovatie. Naast een upgrade op het gebied van installatietechniek en de nodige verduurzaming van het pand betreft het ook een deels gewijzigd programma dat zal transformeren van boekenopslag naar onderwijs en werkruimten.

Tijdens de komende renovatie zal een volgende slag worden gemaakt in de modernisering van dit gemeentelijk monument. Naast het achterstallig onderhoud zal tijdens deze renovatie gestreefd worden naar een laagtemperatuur installatie zodat we in de in een volgende fase van de ontwikkeling van de campus het gebouw kunnen aansluiten op een aan te leggen WKO-netwerk. Met als uiteindelijke doel om het gebouw volledig gasloos te maken. Het verduurzamen van het gebouw meten we met de BREEAM-methodiek en onze ambitie voor dit gebouw is om daarbij een Excellent-score te halen. Bouwkundig gezien worden enkele ingrepen uit de vorige renovatie hersteld om de hooggewaardeerde carrés beter te ervaren en tevens te voldoen aan de visie van de faculteit; een open gebouw dat bedraagt aan transparantie en ontmoeting van medewerkers en studenten.