Projecten

Project

Kennispark Twente

De Gemeente Enschede, de provincie Overijssel, de Universiteit Twente en de ondernemers hebben de handen ineen geslagen om van Kennispark Twente een dynamische toplocatie te maken. Met deze ontwikkeling wordt het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven verbeterd, de banengroei gestimuleerd en jong talent voor de regio behouden.

Kennispark transformeert de komende jaren van een bedrijventerrein naar een groene innovatiecampus. Dat betekent een aantrekkelijke werkomgeving voor goed opgeleid talent en een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven.

Verduurzaming en klimaat robuust maken, spelen daarbij een belangrijke rol. Om richting te geven aan dit verduurzamingsproces en invulling te geven aan de herinrichting wordt BREEAM-NL Gebied 2018 gebruikt. Het BREEAM-project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Twente.