Projecten

Project
VERY GOOD 58,23%

Kaapstadweg B3

Nieuwbouw Kaapstadweg B3 te Amsterdam

Kaapstadweg is gelegen in Atlas Park, een logistiek park bij de haven van Amsterdam. Borghese Logistics heeft hier een logistieke strip ontwikkeld. In totaal komen hier drie logistieke hallen die gezamenlijk een vloer oppervlakte hebben van 67.000 vierkante meter. Kaapstadweg B3 is de laatste en de grootste van de drie hallen. Deze hal zal voor 29.000 vierkante meter uit Warehouse bestaan en voor 600 vierkante meter uit kantoor. Het project zal worden opgeleverd in het laatste kwartaal van 2020.

BREEAM-NL ambitieniveau

Om de MVO doelstellingen van Kaapstadweg B3 bij de nieuwbouw zichtbaar te maken, is er al vroeg in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De doelstellingen van BREEAM NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid en de sociale aspecten passen naadloos op de MVO ambities van Kaapstadweg.

Locatiekeuze

  • Locatie langs de A5.
  • Strategische centrale ligging:
    • rechtstreekse verbinding met haven van Amsterdam, luchthavenplatform van Schiphol Airport, Utrecht en Rotterdam.
  • Multimodale bereikbaarheid:
    • optimale logistiek via water, weg, lucht en spoor.
  • Mogelijkheden voor innovatieve duurzame logistieke oplossingen.

Uitstraling

Zoals vaak bij distributiecentra wordt het uiterlijk van het gebouw in belangrijke mate bepaald door de toegepaste sandwichpanelen. Het gebouw is voorzien
van een grote vliesgevel. Hiermee komt veel daglicht binnen, waardoor het visueel comfort verbeterd wordt.

Flexibiliteit

Bij het ontwerp van het gebouw is nagedacht over een zo flexibel mogelijk (toekomstig) gebruik. De bedrijfshal zal bestaan uit een kolommen
balkenstructuur. Verder is de hal zo groot dat er in de toekomst verschillende bedrijven gevestigd zouden kunnen worden. De vraag naar flexibiliteit is vertaalt in het ontwerp met een aantal doordachte keuzes:

  • Staalconstructie met zo groot mogelijke constructieve overspanningen toegepast. Hierdoor kunnen ruimten eenvoudig worden opgedeeld door bijvoorbeeld metal stud of glazen wanden te plaatsen.
  • Ook is er een scheidingswand geplaatst om het gebouw op te delen. Deze kan weggehaald of verplaatst worden om ruimtes groter of kleiner te maken.