Projecten

Asset
EXCELLENT 70,90%
Beheer
Gebruik

Hullenbergweg 95-107 Gebouw B

De 3 kantoorgebouwen (bouwdeel A, B, en C) die afzonderlijk zijn gerenoveerd, staande bovenop een half verdiepte parkeergarage met daaromheen een gemetselde keerwand. Het plein, incl. hellingbaan heeft een oppervlakte van ca. 5.350m2 en sluit aan op de voet van de 3 kantoorgebouwen. Het lager gelegen maaiveld, incl in- en uitrit van de garage geeft een oppervlakte van ca. 3490m2.

Gebouw A BVO: 6.738
Gebouw B BVO: 6.620
Gebouw C BVO: 10.312 

Gebouw B is qua installaties en gevelontwerp vergelijkbaar met gebouw C alleen de totale lengte is korter. Het gebouw B staat dwarsgeorienteerd op gebouw C en heeft toegang tot de parkeergarage. In de situatietekening zijn de gebouwnamen opgenomen voor een duidelijk overzicht van het totale complex.