Projecten

Project
OUTSTANDING 85,97%

Huisvesting Alliander Duiven

VolkerWessels Vastgoed bv en RAU architecten herhuisvesten voor Netwerkbedrijf Liander op innovatieve en duurzame wijze 1.550 medewerkers op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Het gebouw is in augustus 2015 opgeleverd. Bij de recreatie van het gebouw stonden vijf thema’s centraal: het nieuwe werken, circulariteit, energie positiviteit, relatie met gebied en integraliteit. Door middel van ‘co-creatie' tussen het consortium en de medewerkers is een definitief ontwerp bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas' met een zwevend dak. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen.

Energiepositief

Het nieuwe atrium dat ontstaat door de overkapping verbindt de vijf  bestaande panden met één nieuw te realiseren pand waardoor één efficiënt gebouw ontstaat. Het vormt als het ware een tweede schil om de gebouwen heen. Het energieverbruik wordt gereduceerd en het comfort van de werkomgeving neemt toe. Door de inzet van zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmtekoudeopslag, wordt het nieuwe complex CO2-neutraal en is het in staat te voorzien in de eigen energiebehoefte. Overcapaciteit wordt geleverd aan de omgeving. In samenwerking met Alliander is gekeken naar reductie van het energieverbruik voor het gebruiksgebonden gedeelte. Gebouwen kunnen worden gesloten waardoor er bij een lage bezettingsgraad het gebruik per m2 oppervlakte wordt geïntensiveerd.

Doordat de PV panelen opzettelijk eerder zijn geplaatst is de bouw zelfs energiepositief geweest. Dit is voor het eerst in Nederland dat er sprake is van een energiepositieve bouwplaats.

Andere duurzaamheidsmaatregelen

Circulariteit is integraal onderdeel geweest van het ontwerp. Dit blijkt onder andere uit:

  • Maximaal hergebruikt bestaande gebouwen (83% is blijven staan van het oppervlakte);
  • Hergebruik bestaande constructie, bestaande staalconstructie zijn hergebruikt bij het optoppen van het gebouw;
  • Gebouwen zijn ontdaan van bestaande gevels waardoor fundering niet aangepaste moesten worden door het optoppen van het gebouw;
  • Al het sloopbeton heeft een plek gevonden als grindvervanger in nieuw beton;
  • Staalconstructies zijn met behulp van achtbaan bouwers geminimaliseerd in haar gewicht, waardoor onnodig grondstofgebruik is voorkomen;
  • Afval is voor meer dan 90% gerecylced tijdens de bouw;
  • Gevel van de binnengevels is gemaakt van afvalhout dat de verbrandingsoven in zou gaan, uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Hergebruik bestaande toiletten, plafondplaten en deuren waarvan meubels zijn gemaakt.