Projecten

Project
EXCELLENT 71,66%

Huis van de Gemeente Roosendaal

Het bestaande stadkantoor van Gemeente Roosendaal wordt een totaal gerenoveerd en verbouwd tot het nieuwe HUIS van Roosendaal met publiekfuncties, conferentieruimten en kantoren. Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt een HUIS van en voor iedereen. Inwoners kunnen in het HUIS niet alleen terecht met vragen, maar kunnen er ook samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad.

Het gebouw krijgt een uitbreiding met een centraal atrium voor publieksfunctie met daarbij een horecagelegenheid voor bezoekers. De laagbouw van het bestaande vergadercentrum wordt opnieuw gerealiseerd en ingericht op een dubbelfunctie als conferentiecentrum. Hiermee is dit centrum als zodanig ook door externen te benutten. Hiermee draagt het bestaande gebouw in haar nieuwe verschijning bij aan de voorzieningen voor de omgeving. Voor de medewerkers van de gemeente is een concept met open kantoortuinen met daarin afgesloten concentratie en belwerkplekken als werkplekconcept gekozen dat als inspirerende werkomgeving dient en aansluit bij flexibel werken.

Naast de uitbreiding met atrium en vervangende nieuwbouw van de conferentieruimten worden behoudens de bestaande metselwerkgevels alle gevel vernieuwd en uitgevoerd als vliesgevelsysteem met hiervoor een zonwerende brise-seoleil. Speciale aandacht is uitgegaan naar circulaire ontmanteling en hergebruik van het bestaande betoncasco en hergebruik van uit de sloop vrijkomende materialen. In het ontwerp is met de brise-soleil op de kantoorverdiepingen in combinatie met zonwering op glasgevels van atrium en conferentiecentrum voorzien in het zoveel mogelijk beperken van opwarming van het gebouw. De technische installaties worden vervangen door energieefficiente installatie voor verwarming en koeling middels bodembron en warmtepompen. Verder wordt het gebouw voorzien van een hoogwaardig brandbeveiligingsysteem voor behoud van het gebouw en veiligheid van aanwezigen met maximale transparantie in het gebouwontwerp. Voor de opwekking van benodigde energie wordt voorzien in zonnepanelen op het gebouw.