Projecten

Project
VERY GOOD 61,43%

HTB01

Op bedrijventerrein De Brand aan het Zuiderkruis te 's-hertogenbosh wordt een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. Dit gebouw zal bestaan uit een kantoorgedeelte met bijeenkomstruimtes verdeeld over 3 bouwlagen. Daarnaast wordt er een bedrijfshal gerealiseerd.