Projecten

Project
EXCELLENT 70,72%

Hotel Kop Zuidas

Hoe het begon

Na een uitgebreide en meervoudige selectie door de Dienst Zuidas, is COD uit 13 partijen geselecteerd voor de ontwikkeling van kavel C1. Bewust is gekozen voor een multifunctioneel gebouw waar in de plint en op de 1e verdieping ruimte is voor winkels en horeca. De lagen daarboven zal Motel One, een Duitse hotelketen, haar eerste vestiging in Nederland huisvesten. Het multifunctioneel gebruik draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het gebouw en haar omgeving.

Architectuur

Het ontwerp zelf moet inspelen op diverse “externe krachten”, die van invloed zijn op dit nieuw te bouwen gebouw. Het moet een antwoord geven op de massaliteit van het naastgelegen nieuwe ROC en een vervolg geven op de wandvorming in zuidelijke richting, die nog gestalte moet krijgen. Aan de overzijde bevindt zich het RAI-complex met o.a. het recent toegevoegde Elicium van Benthem & Crouwel. Het iconisch karakter van dit gebouw is een interessant aanknopingspunt om qua materialisatie en massa een oplossing te zoeken voor de architectuur en de identiteit van het hotel.

Duurzaamheid

Er is gekozen om te voldoen aan de eisen van BREEAM-NL Excellent certificering. Zowel voor het ontwerp als voor het gebouw zelf. Hiervoor zijn verschillende duurzame maatregelen genomen waaronder het gebruik van PV-cellen en zonneboilers op het dak, gecombineerd met groene daken. Als duurzame energiebron wordt ook gebruik gemaakt van een warmte- en koudeopslag.

De natuur

Om de natuur uit de omgeving nog meer te betrekken bij de nieuwbouw worden verblijfplaatsen voor vleermuizen verwerkt in de dichte geveldelen van het gebouw. Verder zijn er verblijfsruimten met grote belevingskwaliteit, waaronder een buitenplaats met een geluidscherm en hebben de hotelkamers grote ramen, waardoor veel daglicht binnenvalt en het uitzicht van hoge kwaliteit is. Deze grote ramen bevatten een fritting, waardoor warmte van de binnenvallende zon deels geweerd wordt. Ook wordt er waterbesparend sanitair toegepast.

Innovatie

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen zijn;

  • WKO
  • Zonnepanelen
  • Zonneboilers
  • Daglicht/uitzicht
  • Binnenlucht kwaliteit
  • Waterbesparing
  • Groene daken
  • Vleermuiskasten
  • Binnenplaats met geluidscherm